#Switch แขกรับเชิญ ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์2016-08-22 00:00:00พบกับพระหนุ่ม ป้อง-ณวัฒน์ ในรายการ #Switch ที่จะมาร่วมพูดคุยใน เมนูช่วง #CookingClass "Buffalo Wings"

ออกอากาศวันอังคารที่ 23 สิงหาคม เวลา 10.30-11.00 น. ทางช่อง 13


How to pay / ช่องทางการชำระเงิน