อเล็กซ์ เรนเดลล์ คว้ารางวัล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2019-08-28 00:00:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอแสดงความยินดีกับ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ดารานักแสดงช่อง 3 ได้รับรางวัล"เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี 2562สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

How to pay / ช่องทางการชำระเงิน