เรือนหอหลังใหม่...แต่กลับมี“เรา 3 คน”2019-05-23 00:00:00

ทัยเข้าอยู่ในบ้านเรือนหอของ วีกิจ และมุนินทร์ ซึ่งดูแลทัยเป็นอย่างดี แต่หญิงสาวกลับมีท่าทีสนใจแต่วีกิจและมักแสดงออกเวลาอยู่ต่อหน้าเขาแปลกๆ จนวันฉลองเรือนหอใหม่ มุนินทร์เชิญทุกคนมาที่บ้าน.....


How to pay / ช่องทางการชำระเงิน