กิจกรรมซีรีส์ ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์2017-10-04 00:00:00


กติกา

1. ถ่ายภาพของคุณขณะรับชมซีรีส์ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ทางหน้าจอช่อง 13 เท่านั้น

2. โพสต์ภาพใน Facebook ของตัวเอง บรรยายฉากที่คุณชื่นชอบ

3. พร้อมแฮชแท็ก #ซาอิมดังช่อง13

4. ระบุวันที่รับชมฉากนั้นๆ

5. ตั้งค่าเป็น public

เกณฑ์การตัดสิน

- 5 ท่านที่บรรยายได้โดนใจกรรมการมากที่สุดรับ Gift Voucher จาก เซ็นทรัลพัฒนา มูลค่า 3,000 บาท สัปดาห์ละ 5 รางวัล

- **คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

ระยะเวลาร่วมสนุก : 4-29 กันยายน 2560


ประกาศผล

- ประกาศผลผู้โชคดีแต่ละสัปดาห์ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป 

(11 ,18, 25  กันยายน และ 2 ตุลาคม)

- ผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์ต้องติดต่อกลับไม่เกินทุกวันพุธ เวลา 18:00 น.

- ทาง Facebook Fan Page : Ch3Thailand

หมายเหตุ :

- ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าภาษีของรางวัล หัก ณ ที่จ่าย 5%

- Gift Voucher มูลค่า 3000 บาท ใช้แทนเงินสดสำหรับซื้อสินค้าภายในเครือเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามร้านค้ากำหนด

- คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 1


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 3


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 4

How to pay / ช่องทางการชำระเงิน