ด่วน!! สินค้ามีจำนวนจำกัด

** ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า **

หมายเหตุ :

- สามารถซื้อสินค้าได้สูงสุด 4 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ
- คิดค่าจัดส่ง 60 บาท / ใบเสร็จ
- เมื่อทำรายการสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- สินค้าที่ถึงมือผู้รับแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ทุกกรณี
- หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 02-683-5000